Často kladené otázky

FAQ

Nenašli jste tu správnou odpověď, kterou jste hledali? Neváhejte mě kontaktovat.

Jak se oceňují nemovitosti?

Oceňování upravuje zákon o oceňování majetku. Standardně se oceňuje tržní hodnotou nebo tzv. cenou obvyklou. V případech který stanoví zvláštní právní předpis se oceňuje rovněž tzv. cenou zjištěnou (podle cenového předpisu). Při ocenění se analyzuje mnoho faktorů, včetně lokality a stavu nemovitosti. Obvyklá cena se stanoví pouze porovnávací metodou porovnáním s realizovanými prodeji (nemusí být vždy vhodné). Odhad tržní hodnoty nemovitosti je zpravidla určen na základě porovnávací, výnosové hodnoty a věcné hodnoty nemovitosti. K porovnání jsou využívány realizované prodeje - zakoupené cenové údaje z katastru nemovitostí či z databáze prodejů a inzercí Valuo profi.

Jak dlouho trvá zpracování odhadu nemovitosti?

Vaši nemovitost nejprve při prohlídce změříme, prohlédneme a zdokumentujeme. Doba zpracování závisí na složitosti a dostupnosti informací. Běžně to může trvat několik dní. Nabízíme i zpracování do druhého dne po dohodě.

Jaký je rozdíl mezi znaleckým posudkem (soudním odhadem) a odhadem nemovitosti?

Na těchto stránkách se nabízí ocenění nemovitosti prováděném certifikovaným odhadcem s prohlídkou. Použitelné v běžných situacích, jako je ocenění pro majetkové vyrovnání, zřízení zástavního práva, dědické řízení, prodej, koupě a také pro účely účetnictví. Samotný obsah ocenění tržní hodnotou ve znaleckém posudku i v odhadu tržní hodnoty se neodlišuje.

Jaké faktory ovlivňují tržní hodnotu nemovitosti?

Cenu ovlivňují lokalita, velikost, stav, historický vývoj cen, poptávka/nabídka, ekonomické faktory, okolí, dopravní dostupnost, podlaží a mnoho dalších.

Můžete zpracovat znalecký posudek?

Znalecké posudky mohu zajistit ve spolupráci se znaleckou kanceláří Profiten a.s. Znalecké posudky jsou typicky vyžadovány pro soudní řízení.

Na základě jakých podkladů se oceňují pozemky?

Jako u všech nemovitostí je důležitá potenciální využitelnost. Hlavním faktorem je tedy zařazení v územním plánu dokládající využití pro výstavbu či jiné využití. Dále pak existence inženýrských sítí nebo jejich dostupnost.

Co je zpráva o výstavbě (dohlídkou)?

Odborník banky provádí analýzu prostavěnosti a zprávu posílá do banky.

Jak mohu získat odhad ceny nemovitosti pro účely hypotéky?

Kontaktujte banku nebo hypotečního poradce, kteří vám poskytnou informace o požadavcích pro odhad pro účely hypotéky. Pokud si mužete odhadce vybrat sami, je možné kontatovat odhadce přímo.