Znalecké posudky...
 
zpracovávám ve spolupráci se znaleckým ústavem PROFI-TEN a.s. , jsem znalcem znaleckého ústavu. 
 
UPOZORNĚNÍ na oceňování nemovitostí v České republice 2 cenami:
1) cenou obvyklou (tj tržní hodnotou)
2) nebo cenou dle cenových předpisů (jinak řečeno cena úřední nebo administrativní) dle Vyhlášky pro oceňování nemovitostí.  Toto ocenění je dnes již pouze vyjímečně vyžadováno Finačním úřadem pro vyměření daně z nabytí nemovitosti a jinde by se nemělo používat. (viz. například http://www.finance.cz/dane-a-mzda/majetkove-dane/dan-z-prevodu-nemovitosti/) . 
 
 
Ocenění může mít 2 formy: 
- znalecký posudek (mohou vydávat soudní znalci  a znalecké ústavy, znalecký posudek může být ocenění cenou obvyklou nebo dle cenových předpisů)
- ocenění, které není znaleckým posudkem neboli odhad (mohou zpracovat koncesovaní odhadci pro věci nemovité, v této formě nemůže být vydáno ocenění dle cenových předpisů)
 
 
Kdo je v České republice oprávněn provádět ocenění nemovitostí: 
- soudní znalci v příslušném oboru (jsou jmenováni krajským soudem)
- koncesovaní odhadci  (na základě živnostenským úřadem udělené koncese)
 
Ocenění dle cenových předpisů může být vydáno jen ve formě znaleckého posudku.