Certifikát...
 
Jsem certifikovaný odhadce -   u  Certifikačního ústavu  VŠE PRAHA
Podnikám na základě platné koncese
 
Jsem držitelem platné licence ACONS vydané znaleckým ústavem A- consult plus.