Po zadání základních údajů Vám obratem napíši konkrétní cenovou nabídku včetně možných termínů prohlídky a termínu odevzdání.
 
Orientační cena  v  okrese Hl. město Praha, Praha - východ, Praha - západ, Mělníku:  
za ocenění dokončeného rodinného domu - od cca 5400 Kč, 
za ocenění budoucího rodinného domu (ocenění novostavby ve výstavbě) - od cca 5800  Kč
za ocenění dokončeného bytu  - od cca 4300  Kč.
za ocenění budoucího bytu (ocenění novostavby ve výstavbě) -  od 4800  Kč
za ocenění rodinného domu v rekonstrukci (současného a budoucího stavu včetně minimální ceny v rekonstrukci ) - od 5900 Kč
 
Nabídka je  vždy individuální 
 
Nejsem plátcem DPH. Cena za aktuální  výpisy z KN není zahrnuta a bude připočítána (pokud klient nebude mít). 
 
Uváděné orientační  ceny platí pro ocenění ve formě odhadu ( nikoliv  pro znalecké posudky).